0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World Modus Super Series
Sam Cromwell
۴
۲
Steven Jamieson
Finished
۱۵:۵۵
Stuart Kellett
۲
۴
Colin Osborne
Finished
۱۶:۱۰
Sam Cromwell
۱
۴
Stuart Kellett
Finished
۱۷:۴۰
Karl Coleman
۴
۳
Ricardo Ham
Finished
۱۵:۳۵
Colin Osborne
۴
۱
Karl Coleman
Finished
۱۶:۴۵
Ricardo Ham
۰
۴
Colin Osborne
Finished
۱۷:۲۰
Colin Osborne
۴
۲
Sam Cromwell
Finished
۱۸:۱۰
Ricardo Ham
۰
۴
Sam Cromwell
Finished
۱۶:۲۵
Steven Jamieson
۲
۴
Stuart Kellett
Finished
۱۷:۰۰
Karl Coleman
۲
۴
Steven Jamieson
Finished
۱۷:۵۰
Steven Jamieson
۴
۲
Ricardo Ham
Finished
۱۸:۲۵
Stuart Kellett
۴
۰
Karl Coleman
Finished
۱۸:۴۵
Steven Jamieson
۲
۴
Colin Osborne
Finished
۱۸:۵۵
Karl Coleman
۴
۱
Thomas Cromwell
Finished
۱۹:۱۵
Ricardo Ham
۱
۴
Stuart Kellett
Finished
۱۹:۳۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید